Ψυχίατρος

 Δρ. Ελενη Χεεμαν ☎ 22 73 0303

Phone/Τηλέφωνο

Τηλ.  22 73 0303
Fax  22 73 0313

Address/Διεύθυνση

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 113
Ακάκι 2720


Εφόδια/Appointments

Contact me for an Appointment.