Τηλέφωνο

Τηλ.  22 73 0303
         97 74 3035
Fax  22 73 0313


Διεύθυνση

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 113
Ακάκι 2720

Contact Us

Content from Google Maps can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Google Maps to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Contact Online

⌨ www.eleni-xeeman.com

[email protected]

Διεύθυνση

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 113
Ακάκι 2720

International

I´m not a robot. / Δεν είμαι ρομπότ.